Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng

Xây dựng

Giám sát thi công xây dựng:

+ Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:

– Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;

– Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn;

+ Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;

+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

Đầu tư kinh doanh

Đầu tư kinh doanh

Công ty thực hiện chiến lược đầu tư và kinh doanh bằng cách tổ chức liên kết một số đối tác là Công ty CĐT, đối tác chiến lược đề tập trung nguồn lực và nguồn tài chính thúc đẩy hoạt động đầu tư và hoạt động bán hàng.

 

Chuỗi dịch vụ bất động sản

Chuỗi dịch vụ bất động sản

- Nghiên cứu và phân tích thị trường

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý về BĐS

- Tư vấn tài chính BĐS:

+ Vay, thế chấp, giải chấp.

+ Phân tích tài chính liên quan BĐS.

+ Nghiên cứu và đánh giá khả thi để huy động vốn thực hiện dự án.

+ Các nghĩa vụ tài chính liên quan BĐS.

+ Các tổ chức tài chính: quỹ, ngân hàng,…

- Tổ chức sự kiện, Marketing – PR – Quảng cáo.. 


- Sàn giao dịch bất động sản.

+ Phân phối và môi giới.

+ Leasing.

+ Đấu giá BĐS.

+ Quản lý và vận hành tòa nhà (hợp tác).

- Tư vấn xúc tiến đầu tư

+ Tư vấn đầu tư cho các đối tác là các định chế tài chính, các tập đoàn kinh tế.

+ Tư vấn đầu tư nước ngoài vào thị trường BĐS Việt Nam.

+ Tư vấn phát triển dự án. (Đồng hành cùng CĐT trong hàng loạt các hoạt động ngay từ giai đoạn đầu tiên để đưa sản phẩm ra thị trường một cách hiệu quả cao nhất)