Dự án

Khu Dân Cư Vienna Town
Khu Dân Cư Vienna Town
  • Quy mô: Tổng số căn: 30 căn

  • Tổng diện tích: Quy mô: 3.720,74m2