Dự án

Fifa City
Fifa City
 • Quy mô:

   323 căn hộ, 35 nhà phố


 • Tổng diện tích: 3,2ha

Grand SunLake
Grand SunLake
 • Quy mô: 1024 căn hộ

 • Tổng diện tích: 21.294,7 m2

Lumiere Boulevard
Lumiere Boulevard
 • Quy mô: 2.42200 căn hộ 

 • Tổng diện tích: 33.672m2

Phuc Dat Tower
Phuc Dat Tower
 • Quy mô:

  724 căn hộ

 • Tổng diện tích:

  6.031,2m2

Saigon Homes
Saigon Homes
 • Quy mô: 198 biệt thự, 482 nhà phố

 • Tổng diện tích: 18,22 ha

Sunny Plaza - Quận Gò Vấp
Sunny Plaza - Quận Gò Vấp
 • Quy mô: 235 căn hộ

 • Tổng diện tích: 5,024m2

Saigon Gateway Quận 9
Saigon Gateway Quận 9
 • Quy mô: 926 căn hộ và penthouse

 • Tổng diện tích: 14.388,9 m2

THE SOUTHERN DRAGON - TÂN PHÚ
THE SOUTHERN DRAGON - TÂN PHÚ
 • Quy mô: 1136 căn hộ

 • Tổng diện tích: 15.805 m2

Toplife Tower - Quận 10
Toplife Tower - Quận 10
 • Quy mô: 84 Căn hộ

 • Tổng diện tích: 1.109,4m2