Dự án

S-HOME QUẬN 9
S-HOME QUẬN 9
 • Quy mô: 168 căn hộ

 • Tổng diện tích: 3.573 m2

Aurora Residences - Quận 8
Aurora Residences - Quận 8
 • Quy mô: 445căn hộ, 28 officetel, 8 shophouse

 • Tổng diện tích: 5,465m2

The First Home - Quận 9
The First Home - Quận 9
 • Quy mô: 1,222 căn

 • Tổng diện tích: 18,333 m2

Elite Park - Quận Bình thạnh
Elite Park - Quận Bình thạnh
 • Quy mô: 280 căn

 • Tổng diện tích: 18,490

Chung cư bộ công an - Quận 2
Chung cư bộ công an - Quận 2
 • Quy mô: 1.274 căn hộ

 • Tổng diện tích: 20,020 m2

Hà Đô Centrosa- Quận 10
Hà Đô Centrosa- Quận 10
 • Quy mô: 2,187 căn hộ và 115 căn nhà phố liên kế

 • Tổng diện tích: 68,513.7 m2

Eco Green Sài Gòn
Eco Green Sài Gòn
 • Quy mô: 4.000 căn hộ và 200 căn Officetel

 • Tổng diện tích: 14,36 ha