Dự án

Fifa City
Fifa City
 • Quy mô:

   323 căn hộ, 35 nhà phố


 • Tổng diện tích: 3,2ha

Grand SunLake
Grand SunLake
 • Quy mô: 1024 căn hộ

 • Tổng diện tích: 21.294,7 m2

Lumiere Boulevard
Lumiere Boulevard
 • Quy mô: 2.42200 căn hộ 

 • Tổng diện tích: 33.672m2

Khu nhà ở Long Toàn
Khu nhà ở Long Toàn
 • Quy mô: 223 nền

 • Tổng diện tích: 30.183.51m2

Star New City
Star New City
 • Quy mô: 237 sản phẩm

 • Tổng diện tích:   3.321.590m2

The Sun Bàu Bàng
The Sun Bàu Bàng
 • Quy mô:

   265 sản phẩm đất nền

   

   

 • Tổng diện tích: 24.995,1m2

   

Phuc Dat Tower
Phuc Dat Tower
 • Quy mô:

  724 căn hộ

 • Tổng diện tích:

  6.031,2m2

Khu đô thị Long Hưng City
Khu đô thị Long Hưng City
 • Quy mô: 2187 nền

 • Tổng diện tích: 227 ha

Saigon Homes
Saigon Homes
 • Quy mô: 198 biệt thự, 482 nhà phố

 • Tổng diện tích: 18,22 ha