Dự án

Chung cư bộ công an - Quận 2
Chung cư bộ công an - Quận 2
  • Quy mô: 1.274 căn hộ

  • Tổng diện tích: 20,020 m2

Hà Đô Centrosa- Quận 10
Hà Đô Centrosa- Quận 10
  • Quy mô: 2,187 căn hộ và 115 căn nhà phố liên kế

  • Tổng diện tích: 68,513.7 m2

Baria Residence
Baria Residence
  • Quy mô:

  • Tổng diện tích: 7,7ha

Eco Green Sài Gòn
Eco Green Sài Gòn
  • Quy mô: 4.000 căn hộ và 200 căn Officetel

  • Tổng diện tích: 14,36 ha